Cannabis (Esrar) Genç Beyinleri Nasıl Zedeliyor

(Permanent Memory damage in Cannabis Users)

 

 

Bu haftaki yazımızda, esrar'ın (cannabis) özellikle 15-18 yasındaki bir gencin beyini nasıl etkilediğini gözden geçireceğiz.

Okul döneminde, yani 15-16 yaşlarında, esrar (cannabis) almaya başlıyan çocuklar,  20-21 yasına geldiklerinde, beyinin  Düşünce-Duygu-Davranış fonksiyonunu kontrol eden bölümlerin ne kadar zarar gördüğü bilim adamları tarafından bize tekrar tekrar açıklanmıştır. Cannabis'in kölesi olan çocukların hızla hayattan koptuklarını seyreden,  bir ailenin hayatını ne kadar alt üs ettiğini gören, ve içinde bulundukları bu derin acı ve endişeli durumlarına yardım arayan anne-babaların sayıları her geçen gün gittikçe artığına şahit oluyoruz.


Bağımlılık ve psychosis riski

 

Cannabis'in, çocuk ve gençlerin direk beyini üzerindeki etkilerine ilavetten, genetik ve çevre faktörlerin tesirlerine de bakan 120 bilimsel araştırmanın vardığı ortak değerlendirmeye göre;  15-18 yaşlarında iken cannabis alan bir gencin beyini, erginlik çağında esrar almaya başlıyan bir kişinin beyinine nazaran, bağımlılık ve psychosis geliştirme riskin bu yaş grubunda çok daha yüksek olduğu vurgulanmıştır.  Bunun sebebi de, gençlerin beyini henüz biolojik gelişme sürecini tamamlamadığı,  ve bu erken yıllarda çok hassas olan genç beyin dokusunun zarar görme ve zedelenmeye daha yatkın olduğu saptanmıştır.


Esrar diğer uyuşturucu maddelerle (kokain, eroin)  kıyaslandığı zaman,  kişiye verdiği zararın daha az olduğu gibi bir düşüncenin hakim olmasından,  çocuk ve gençler arasında en çok tüketilen bir uyuşturucu pozisyonunu muhafaza etmektedir. Halbuki, 'zararı daha azdır' bahanesiyle esrar almak,  çok çok yanlış öğrenilmiş bir fikir ve tutumdur. Çünkü, esrar kullananların daha ağır uyuşturucu maddesine terfi etmeleri,  ve arkasından paranoia, psychosis ve şizofreni  gibi akıl-zihin hastalığı geliştirmeye doğru kesin bir adım atmış oluyorlar.  15-18 yılları, beyinin  yapısal olarak gelişme ve büyüme devresidir.  Beyinin fiziksel gelişmesi hala devam ederken, ve beyinin böyle bir hassas döneminde esrar alan çocuk ve gençlerde ciddi bir öz kişilik değişiklik getirdiği, tezcanlı, vurdum duymaz, huzursuz ve agresif bir karakterin geliştiğine anne-babaların, ve bir pratisyen olarak benim de devamlı şahit olduğum ve sık sık karşılaştığım negatif bir tablodur.

Tekrar vurgulamakta fayda vardır: 15-18 yaş yaş döneminde alınan esrar,  erginlik çağına basıldığında, öz kişiliği ve karakteri çok değişmiş bir insanı karşımıza getirmiş oluyor.

  

Hafıza kaybı ve şizofreniyi tetikliyor

 

US Nortwestern University bilim adamlarına göre, genç yaşta (15-18) esrar içmeye başlıyan çocukların, üç yıl içinde beyinin hafıza işlem merkezi zedelenmeye ve zarar görmeye başladığını, bunun da kişide hatırlama, düşünme ve öğrenme problemlerinden kaynaklanan okul ve akademik performansların çok düşmesine,  gerilemesine ve,  hatta,  eğitimlerini yarıda brakmalarına sebep oluyor. The Journal Scizophrenia Bulletin'de çıkan son rapora göre de; esrarın beyinin fiziksel yapısına getirdiği zarar ve değişikliklerin, bir şizofreni hastanın  beyin yapısına benzediği de bilim adamlarınca saptanmıştır.

 

Tedavi


Esrar (cannabis) bırakmada yardımcı olacak müdahalelerin önde gelenleri arasında, NLP, CBT Psychotherapy ve Hypnotherapy, hayat koçluğu, yeni lifestyle planlama-tasarımı ve kişiye desteğin devamı, pozitif sonuçlar getirmektedir.

Son söz:  Beyin ayarı çok hassas olan bir organıdır. Bilhassa gelişme sürecinde olan genç bir beyini (15-18) zararlı ve bağımlılık getiren dumanlarla doldurmak, beyinin  kumanda, kontrol, vücudu hayatta tutmak görevi, düşünme, öğrenme, yaratma, doğal zevk alma, koklama, hissetme, tad alma, görme ve işitme faaliyetlerini baltalamak ve zehirlemek demektir.  Kalp, ciğer ve böbrek organ nakli gibi, beyin organ nakli de hiç bir zaman yapılmayacağına göre, ve beyinimizden her zaman iyi bir servis, hizmet ve performans istiyorsak, önce ona nasıl daha iyi bakmayı öğrenmeliyiz!


"Beyin için en sağlıklı duman,  parklardaki oksijeni bol temiz havadır!"...........sg

Esrar (cannabis), alkol, sigara ve kumar bağımlılığını "ANLAMAK-YENMEK-ÖNLEMEK" için bilgiye, müdahaleye ve desteğe ihtiyacı olanlar için iletişim adresimiz,  Email: gulshev@aol.com

 

Uzman Pratisyen ŞEVKET GÜL, Feb 2014, London